Kunta voi poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittami-sen määräajoista

Kunta voi luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi. Kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa potilaan terveyttä. Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista ei voi luopua kokonaan, mutta arvioinnin aloittamisen määräajan voi ylittää tarvittaessa. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kuten ennenkin.

Nämä oikeudet on myönnetty valmiuslain perusteella, ja niitä on tarkoitus jatkaa 13.5. saakka.

Valtioneuvoston artikkeliin