Kuntalehden lakiklinikka pohtii oikeutta koulumatkaetuun

Perusopetuslain mukaan koulumatkaetuun on oikeutettu esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilas. Edellytyksenä on, etttä koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä tai koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Kuntalehden lakiklinikalla lakimies Minna Antila pohtii lainkohdan tulkintaa sekä yhdenvertaisuuslain toteutumista etuutta sovellettaessa.

Kuntalehden juttu