Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjeistus koronaviruksen vaikutuksista julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö koosti ohjeistuksen koronaviruksen vaikutuksista julkisiin hankintoihin ja hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin. Ohjeistuksiin sisältyy tulkintanäkemyksiä hankintalakiin liittyvistä kysymyksistä, suosituksia hankintayksiköille sekä vastauksia yleisimpiin asiasta esitettyihin kysymyksiin.

Neuvontayksikön ohjeistus