KuntaTurva-hankkeessa selvitettiin kuntien turvallisuustilannetta

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kuntien turvallisuustilannetta ja kuntien turvallisuuden hallintamalleja selvittävän tutkimushankkeen.

Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää kuten uhkailua ja nimittelyä. Tilanteet voivat olla myös fyysisiä uhkatilanteita kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua.

Suurempien kaupunkien kunnanvaltuustojen kokouksissa on jossain määrin uhkatilanteita, jotka saattavat johtaa kokousten keskeyttämiseen.

Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava päättäjien, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta.

Kuntaliiton tiedote