Kuntavaaleissa 2021 valittavien valtuutettujen määrä ilmoitettava 31.12.2020 mennessä

Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavallan päättää kuntalaissa säädettyä vähimmäismäärää suuremmasta valtuuston koosta.

Valtuuston päätös on ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään 31.12.2020. Ilmoitus tehdään, jos päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tehdään nyt ensimmäisen kerran tai jos valtuusto muuttaa vuonna 2016 tekemäänsä päätöstä valtuutettujen lukumäärästä. Muussa tapauksessa valtuutettuja valitaan sama määrä kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Kuntaliiton tiedote