Kuntavaalien järjestelyt jatkuvat

Oikeusministeriö antoi eduskunnalle 12.3. hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään.

Nykyisen lain mukaan keskusvaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun viimeistään 18.3. Jos lakiehdotus tulee voimaan tehdyt viranomaistoimet kuitenkin mitätöityvät. Tällöin ehdokasasettelua jatketaan 4.5. asti ja ehdokasasettelu vahvistetaan toukokuussa.  Tehdyt ehdokashakemukset pysyvät voimassa myös uuden lain voimaantullessa, elleivät vaaliasiamiehet tee niihin muutoksia.

Oikeusministeriön tiedote