Kuntien matkailun tukeminen – valtiontukisäännökset pitää tarkistaa

Kunta voi omilla toimenpiteillään myötävaikuttaa siihen, että matkailutoimiala selviäisi koronapandemian aiheuttamasta kokonaiskysynnän laskusta. Kunnan tulee toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan ottaa huomioon sekä kunnan yleiseen toimialaan että EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät rajoitteet.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan yleiseen toimialaan on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu kuuluvan elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten luominen ja parantaminen sekä työllisyyden edistämiseen tähtäävät hankkeet. Valtiontukisäännökset rajoittavat kuitenkin kuntien harkintavaltaa päätettäessä yritystuen ehdoista ja muodoista. Tuki ei saa olla valikoiva, se ei saa vääristää kilpailua eikä sillä saa olla vaikutuksia Euroopan markkinoilla.

Komissio on keväällä antanut tiedonantoja, joilla väliaikaisesti joustavoitetaan huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen.

Kuntalehden artikkeliin