Kuntien verotulojen viivästyminen korvataan

Eduskunta päätti, että kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna.

Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän väliaikaisesti yhteensä 547 miljoonalla eurolla. Summasta kunnallisveroa on 422 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 45 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 80 miljoonaa euroa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan siten, että korvaus maksettaisiin määräaikaisena korvauksena samassa suhteessa, kuin kunnille jaetaan vuonna 2020 kunnallisveroja, yhteisöveroa ja kiinteistöveroa. Lisäksi kunnat saavat verojen maksujärjestelyihin liittyvän viivästyskoron, joka tilitetään kunnille verolainsäädännön mukaisesti.

Koska kunnat saavat verotulot ja viivästyskorot verohallinnon kautta myöhemmin, vastaavat summat vähennetään vuoden 2021 valtionavusta.

Suomen säädöskokoelma 293/2020