Kuntien yhteistoimintasopimus mahdollisti hankinnan toteuttamisen ilman kilpailutusta

Asiassa oli kysymys siitä, oliko B:n kaupungin tullut kilpailuttaa yksin omistamaltaan A Oy:ltä hankkimansa vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut oli hankittu paitsi B:n kaupungin myös C:n kaupungin ja D:n kunnan tarpeisiin. Kuljetuspalveluiden järjestäminen perustui kuntien väliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevaan yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksessa B:n kaupungille oli vastuukuntana siirretty palveluiden järjestämisvastuu. Valtaosa A Oy:n liikevaihdosta kertyi joukkoliikenteen järjestämistä koskevan B:n, C:n, E:n ja F:n kaupunkien sekä G:n kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella.

Korkein oikeus katsoi, että yhteistoimintasopimuksessa oli kyse Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta toimivallan siirrosta, joka jäi julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle.

KHO:n päätös