Lastensuojelun jälkihuollon kustannusten korvaaminen

Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret muuttivat täysi-ikäisiksi tultuaan ja sijaishuollon päätyttyä naapurikuntaan. Uusi asuinkunta järjesti nuorille päihdevierotushoitoa ja toiselle nuorista tukiasunnon, joita se piti tarpeellisina jälkihuollon palveluina.

Kunta, josta nuoret muuttivat, kiisti uuden kunnan tekemän vaatimuksen palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. Se vetosi siihen, ettei nuorten jälkihuollon asiakassuunnitelmiin ollut kirjattu kyseisiä palveluita eikä uusi kotikunta ollut ennen palveluiden järjestämistä pyrkinyt myöskään yhteistyöhön kunnan kanssa mainitussa lastensuojelulain 16 b §:ssä edellytetyllä tavalla. Hallinto-oikeus hyväksyi uuden kunnan vaatimuksen ja velvoitti sijaishuollosta vastanneen kunnan korvaamaan kustannukset. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiassa tehdyn valituksen eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu