Liian korkea liikevaihtovaatimus johti seuraamusmaksuun

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut EU-hankintana ambulanssien tavarahankinnat vuodelle 2019 sekä optiovuosille 2020 ja 2021. Hankintailmoituksessa tarjoajan vuotuisen liikevaihdon määränä oli edellytetty edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin vähintään 8.400.000 euroa. Muutoksenhakijan mukaan liikevaihtoraja oli asetettu nelinkertaiseksi suhteessa hankinnan kokonaisarvoon.

Markkinaoikeus totesi, että liikevaihtoa koskeva vähimmäisvaatimus oli liittynyt tarjoajien taloudellisiin edellytyksiin toteuttaa hankinnan kohteena oleva hankinta. Neljä kertaa hankintailmoituksessa ilmoitetun hankinnan ennakoidun kokonaisarvon suuruinen liikevaihtovaatimus oli kuitenkin ollut huomattavan korkea. Asiassa ei ollut tullut ilmi muita sellaisia seikkoja, joiden vuoksi hankintayksikön olisi ollut perusteltua asettaa näin paljon hankintalain 85 §:n 2 momentin mukaisen vähimmäisliikevaihdon ylittävä soveltuvuusvaatimus.

Hankintasopimus oli tehty odotusaikaa noudattamatta. Markkinaoikeus kumosi päätöksen optiokausien osalta sekä määräsi hankintayksikön maksamaan seuraamusmaksuna 20.000 euroa ja korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 6.600 eurolla.

MAO:226/20