Markkinaoikeuden ratkaisu tarjouspyynnön täsmentämisestä

Hankintayksikkö oli alun perin menetellyt virheellisesti varatessaan tarjouksen tekijälle tilaisuuden vaihtaa sen tarjoamat tarjouspyynnön vastaiset tuotteet tarjouspyynnön mukaisiksi tuotteiksi. Hankintayksikkö oli hankintaoikaisupäätöksellä korjannut aiemman menettelyvirheensä ja sulkenut tarjouksen tekijän tarjouksen tarjouskilpailusta. Tarjouksen tekijän valituksen johdosta markkinaoikeus totesi, että hankintayksikön täsmennyspyyntö ja valittajan vahvistus tarjouspyynnön mukaisten näyttöjen toimittamisesta olivat tarkoittaneet alun perin tarjouspyynnön vastaisten käytävänäyttöjen vaihtamista tarjouspyynnön mukaisiin näyttöihin. Hankintayksikön menettely oli ollut virheellinen ja hankintaoikaisupäätöksellä virheellinen menettely korjattiin.  Valitus hylättiin.

MAO 89/20