Markkinaoikeus arvioi, oliko kyse palveluja koskevasta hankintasopimuksesta vai käyttöoikeussopimuksesta

Kaupunki kilpailutti 16.1.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä ostoliikenteen palveluhankinnan vuosille 2019–2024 ja kahden vuoden optiokaudelle.

Asiassa oli ensin arvioitava, oliko hankinnan kohteena olevia liikennepalveluja koskevassa sopimuksessa ollut kysymys palveluja koskevasta hankintasopimuksesta vai käyttöoikeussopimuksesta ja sovelletaanko kyseiseen hankintaan hankintalakia, erityisalojen hankintalakia vai hankintamenettelyn aloittamishetkellä voimassa ollutta liikenteen palveluista annettua lakia.

Markkinaoikeus totesi, että hankinnan kohteena oli ollut tieliikenteen joukkoliikennepalvelujen toteuttaminen hankintasopimuksella eikä käyttöoikeussopimuksella ja että hankintamenettelyyn olisi tullut soveltaa erityisalojen hankintalain menettelysäännöksiä. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus kumosi hankintayksikön hankintapäätöksen ja kielsi hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asetetun 500.000 euron sakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus velvoitti hankintayksikön korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut 6.167,23 eurolla viivästyskorkoineen.

MAO 126:20