Markkinaoikeus kumosi puolustusvoimien matkakorttijärjestelmäpalveluita koskevan hankintapäätöksen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos  oli valinnut Oy Matkahuolto Ab:n puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen  matkakorttijärjestelmäpalveluiden palveluntarjoajaksi sopimuskaudelle 1.9.2019–31.8.2021. Hankinta oli tehty suorahankintana. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo oli EU-suorahankintailmoituksen mukaan 3.000.000 euroa. Suorahankinnan perusteeksi oli ilmoitettu hankintalain 40 §:n 2 momentin 2  kohta.

Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että Matkahuolto olisi ollut ainoa mahdollinen palveluntarjoaja, joka pystyy tarjoamaan suorahankintailmoituksessa määritellyt lipputuotteet ja matkakortit ja niihin liittyvät matkalippujen käytön hallinnointipalvelut. Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että jonkin suojatun immateriaalioikeuden perusteella Matkahuolto olisi ollut ainoa mahdollinen toimittaja tai että se olisi ollut ainoa toimittaja, jolla on riittävät resurssit toteuttaa palvelu hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai että se muulla perusteella olisi ollut ainoa mahdollinen palveluntarjoaja. Markkinaoikeus katsoi, että palveluntarjoajan valinnassa ei ole täyttynyt hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan suorahankintaperuste.

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen.

MaO 247/20