Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen

Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen

Hankintayksikkö oli ilmoittanut 18.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yleishakkuukoneen hankinnasta opetuskäyttöön. Hankintayksikkö sai kaksi tarjousta.

Hankintayksikkö sulki tekemillään päätöksillä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina molemmat saamansa tarjoukset ja päätti siirtyä suorahankintaan. Suorahankintapäätöksellä yleishakkuukone hankittiin tarjouskilpailuun osallistumattomalta toimittajalta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 180.000–200.000 euroa.

Markkinaoikeus totesi, että saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö oli suorahankinnassa muuttanut hankinnan kohteena olevalle yleishakkuukoneelle alkuperäisessä tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset olivat olleet hankinnan kohteelle oleellisia. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnön alkuperäisiä ehtoja oli suorahankinnassa muutettu olennaisesti. Näin yleishakkuukoneen hankinnassa eivät ole täyttyneet suorahankinnan edellytykset.

Hankintapäätös kumottiin.

Mao 248/20