Ohje vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten poikkeuksista sote-alalla

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen siitä, keihin sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin voidaan soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia.

Valtioneuvosto antoi uuden asetuksen väliaikaisista poikkeuksista 6.4.2020. Asetus on voimassa 13.5.2020 saakka.

Poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. Tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta toimintakyky sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa voidaan turvata koronavirusepidemian vaatimalla tavalla.

STM:n ohjeessa ja sen liitteessä on lueteltu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja ja niihin välittömästi kuuluvia tukipalveluja, joissa työskentelevään henkilöstöön on tarvittaessa mahdollista soveltaa poikkeussäännöksiä. Niitä voidaan soveltaa sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

STM:n ohje