Oikeus määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia

Markkinaoikeus otti kantaa hankintayksikön oikeuteen määritellä tarjouksen kohde ja asettaa referenssivaatimuksia. Kyse oli EU-hankintana toteutetusta varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinnasta. Aiempi samaa kohdetta koskeva hankintamenettely oli keskeytetty ja menettely käynnistetty uudelleen.

Hankintayksikkö oli uudessa kilpailutuksessa edellyttänyt, että varasto sijaitsi enintään 50 km ajomatkan etäisyydellä Espoon keskuksesta. Yhtenä soveltuvuusvaatimuksena oli ollut, että tarjoajien tuli esittää referenssinään muun ohella 30.000 terveydenhuollon tuotteen keräily. Muutoksenhakija katsoi, että kyse oli ollut suhteettomista ja kilpailua rajoittavista ehdoista. Lisäksi se väitti, että uudessa kilpailutuksessa  hankintayksikkö oli hankinnan kohdetta ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla perusteettomasti rajoittanut kilpailua ja räätälöinyt kilpailun vain aikaisemmalle toimittajalleen sopivaksi.

Markkinaoikeus totesi, että etäisyyttä koskeva vähimmäisvaatimus oli hankinnan kannalta perusteltu. Ei voitu katsoa, että vaatimus ei olisi ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tai ettei sen käyttäminen olisi ollut suhteellisuusperiaatteen mukaista. Hankinnan kohteena oli muun ohella terveydenhuollon tuotteiden varastointi ja toimittaminen. Osalle varastoitavista tuotteista oli asetettu varastointia koskevia erityisvaatimuksia. Edellä mainittu referenssejä koskeva vaatimus ei ollut valittajaa tai muita tarjoajia syrjivä taikka suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun periaatteesta ei johdu estettä sille, että hankintayksikkö muuttaa tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia keskeytettyä kilpailutusta seuraavassa hankintamenettelyssä.

MAO:83/21