Oikeuskansleri antoi ratkaisun maksutonta kouluruokailua poikkeusoloissa koskevaan kanteluun

Kantelun tekijä oli vaatinut korvausta siitä, että oppilas ei etäopetuksen aikana voinut osallistua maksuttomaan kouluruokailuun.

Oikeuskansleri totesi, että kantelun perusteella ei ole aihetta epäillä, että perustuslaissa säädettyä perusoikeutta maksuttomaan perusopetukseen kokonaisuutena olisi tapauksessa loukattu. Hallitusvallan toimesta on todettu, että myös 1–3 vuosiluokkien oppilaita suositellaan osallistumaan opetukseen etänä, mikäli se on perheelle mahdollista. Tämän  taustalla  on  lasten  oikeuksien näkökulmasta perusteltu tarve suojata lapsia koronavirustartunnalta. Tämän suosituksen lisäksi lapsen suojaaminen virustartunnalta tehdään opetuksen järjestäjän ja huoltajien yhteistyönä niin, että huoltajat huolehtivat esimerkiksi lähikontaktien vähentämisestä ja siitä, että hengitystieinfektionoireita omaavaa lasta ei tuoda kouluun eikä ruokailemaan ja opetuksen järjestäjä puolestaan muun muassa huolehtii turvallisista opetuksen ja ruokailun järjestelyistä.

Oikeuskanslerin ratkaisu