Omavelkainen takaus ilman tietoa vastavakuuden arvosta oli merkittävä taloudellinen riski kaupungille

Kyse oli kaupungin taloudellisiin voimavaroihin nähden merkittävistä sitoumuksista. Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli ollut tilikauden ylijäämästä huolimatta aiemmilta vuosilta kertynyttä kattamatonta alijäämää yli miljoona euroa. Taattava leasingrahoitus oli arvoltaan 6,6 milj. euroa ja erikseen taattava pitkäaikainen laina oli arvoltaan 4 milj. euroa. Nämä takaukset arvioitiin hallinto-oikeuden päätöksissä kumpikin erikseen kaupungin kantokykyyn nähden suuriksi. Taattavan yhtiön taloudellinen tilanne oli kaupunginvaltuuston päätöksiä tehtäessä ollut heikko, minkä vuoksi myös riski takausten realisoitumisesta todettiin suureksi. Takausten vastavakuutta ei ollut yksilöity eikä mahdollinen vakuutena käytettävissä ollut omaisuus ja sen arvo käynyt selkeästi ilmi laaditusta arviokirjasta, johon kaupunki asiassa viittasi. Vastavakuuden kattavuus ei siten ollut tiedossa.

Koska kaupunginvaltuusto oli myöntänyt molemmissa päätöksissä huomattavan suuren omavelkaisen takauksen ilman tietoa vastavakuuden arvosta, hallinto-oikeus katsoi, että takauksen myöntämiseen valtuuston päättämällä tavalla sisältyy kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski. Valituksenalaiset kaupunginvaltuuston päätökset olivat tämän vuoksi lainvastaisia. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hallinto-oikeuden päätöksistä tehdyt valitukset.

KHO:n päätös 2603/2020, KHO:n päätös 2602/2020