Pääosa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa 2019 vireille tulleista hankintojen valvonta-asioista koski suorahankintoja

Vuonna 2019 Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tuli vireille yhteensä 57 julkisten hankintojen valvontaan liittyvää asiaa. Vireille tulleista asioista 39:ssä KKV:n arvioinnin lähtökohtana oli epäilys siitä, että kyseessä on ilman hankintalain mukaista perustetta toteutettu suorahankinta. Kuten edellisenä vuonna, myös vuonna 2019 lainvastaista suorahankintaa koskevissa epäilyissä oli usein kyse hankintasopimukseen tehdystä muutoksesta, jonka sallittavuutta virastoarvioi hankintalain näkökulmasta. Arvioitavana oli myös toiminta, jossa kokonaisarvoltaan huomattavia tilausmääriä tehdään organisaatiossa hajautetusti ja epäorganisoituneesti ilman kynnysarvot ylittävän hankintakokonaisuuden asianmukaista kilpailuttamista.

KKV:n raporttiin