Päätökselle lainvoima 5,5 vuoden odotuksen jälkeen

Kristiinankaupunki odotti 5,5 vuotta saadakseen lainvoimaisen päätöksen kiinteistökauppaa koskevassa asiassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tammikuulla lopulla antamassa päätöksessä kyse oli kaupungin ja perustettavan yhtiön välisestä kiinteistökauppa- ja vuokrausjärjestelystä. Kaupunki osti neljä teollisuuskiinteistöä noin miljoonalla eurolla kesäkuussa 2014. Vaasan hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa asiassa syyskuussa 2017 ja lopullinen päätös saatiin tammikuussa 2020. Toiveena on, että vuoden 2020 alussa voimaan tullut valituslupajärjestelmä tulee lyhentämään KHO:n käsittelyaikoja.

Uutiseen