Paraisten kaupungin seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta pysyi KHO:ssa

KHO hylkäsi 17.12.2020 Paraisten kaupungin markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituksen.  Markkinaoikeuden määräämä 200 000 euron seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta sekä sopimuskauden lyhennys jäivät siis voimaan. Kyseessä on ensimmäinen KHO:n ratkaisu, joka liittyy KKV:n tekemään esitykseen hankinta-asioissa.

KKV esitti 10.4.2018 markkinaoikeudelle 200 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Paraisten kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Paraisten kaupunki oli ostanut palveluja kilpailuttamatta yhtiöltä, jonka se virheellisesti katsoi olevan sidosyksikköasemassa.

Markkinaoikeus määräsi 29.3.2019 Paraisten kaupungille KKV:n esityksen mukaisesti 200 000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi sopimuskausi määrättiin päättymään seitsemän kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Paraisten kaupunki valitti markkinaoikeuden ratkaisusta, mutta KHO hylkäsi valituksen.

KKV:n tiedote