Perusopetusta tarjoavaa yhdistystä ei pidetty hankintayksikkönä

Yhdistyksen toiminta perustui perustunut perusopetuslaissa tarkoitettuun valtioneuvostolta saatuun lupaan tarjota erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvaa opetusta. Yhdistyksen esi- ja perusopetuksen tuloista pääosa on muodostunut oppilaskohtaisista kotikuntakorvauksista. Niiden kokonaisarvo muodosti noin 59 prosenttia yhdistyksen vuoden 2019 tuloista. Yhdistyksen varhaiskasvatustoiminnan rahoitus perustui pääosin Oulun kaupungin myöntämiin palveluseteleihin, joiden tuotto oli vuonna 2019 noin 30 prosenttia yhdistyksen tuloista. Yhdistyksen  saamien kotikuntakorvausten ja palvelusetelien tuoton osuus on vuonna 2019 ollut määrällisesti selvästi yli puolet yhdistyksen tuloista.

Perusopetuslaissa on säädetty yksityisille tahoille mahdollisuus tietyin edellytyksin itse järjestää erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa, tavanomaisen perusopetuksen korvaavaa opetusta ja mahdollisuus saada aiheutuvien kustannusten osittaiseksi kattamiseksi kotikuntakorvausta. Vaikka yhdistyksen on järjestettävä opetus perusopetuslain tavoitteiden mukaisesti, tällainen rahoitus ei muutoin rajoita yhdistyksen itsemääräämisoikeutta toiminnan järjestämisessä.

Yhdistystä ei rahoiteta hankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Markkinaoikeus katsoi, että yhdistystä ei ole pidettävä hankintalain 5 §:ssä tarkoitettuna hankintayksikkönä.

Markkinaoikeuden ratkaisu 503/20