Sähköiset kokoukset viimein mahdollisia myös seurakunnan ja kirkon hallinnossa

Kirkkolain muutos, jolla sähköiset kokoukset tulevat mahdollisiksi myös seurakunnan ja kirkon hallinnossa, vahvistettiin 15.3.2021. Lakimuutoksen mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).

Sähköinen kokous edellyttää, että läsnäolijat ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.

Säädöskokoelma 200/2021