Sähköisten kokousmenettelyiden käyttöönotto kunnissa

Kunta voi itse päättää, ottaako se käyttöön sähköisiä kokouksia tai sähköistä päätöksentekomenettelyä. Toimielinten päätöksentekotavat ovat

–    Perinteisessä kokouspaikalla tapahtuva kokous

–   Sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuva kokous (sähköinen kokous)

–  Sähköisesti ennen kokousta tapahtuva päätöksenteko (sähköinen päätöksentekomenettely)

Kaikissa päätöksentekotavoissa kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta.

 Kuntaliiton tiedote