Salon kaupungille KKV:n huomautus lainvastaisista hankinnoista

Salon kaupunki kilpailutti rakennusurakoiden tuntityöt vuonna 2017. Usean hankintaan osallistuneen yrityksen kesken perustettiin vuoden 2018 loppuun voimassa ollut puitejärjestely. Puitejärjestelyä jatkettiin hankintaan sisältyneen option mukaisesti vuosi 2019.

Puitejärjestelystä huolimatta kaupunki tilasi tuntitöitä myös järjestelyn ulkopuolisilta yrityksiltä vuonna 2019 yli 100 000 eurolla. Vaikka sopimuskausi päättyi vuoteen 2019, puitejärjestelyä jatkettiin myös vuonna 2020.

Uusi rakennusurakoiden tuntitöiden kilpailutus toteutettiin v. 2020 siten, että hankintapäätös tehtiin 25.8.2020. Ilman kilpailutusta hankintoja tehtiin n. 230.000 arvosta. KKV totesi, että nämä hankinnat oli tehty kilpailuttamatta. Aiempi kilpailutettu varsinainensopimuskausi tai sen optiokausi eivät ole enää olleet voimassa vuonna 2020.

Hankintayksikkö ei ollut vedonnut mihinkään hankintalain mukaiseen suorahankintaperusteeseen. Hankintayksikön esittämät syyt kilpailutuksen viivästymiselle eivät olleet hankintalainmukaisia suorahankintaperusteita. Hankintayksikkö oli siten laiminlyönyt sille hankintalaissa asetetun kilpailuttamisvelvollisuuden. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi, että Salon kaupunki ei rakennusteknisten tuntitöiden hankinnassa toiminut hankintalain mukaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös