Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen

Uusi rahankeräyslaki (863/2019) tuli voimaan 1.3.2020. Uusi laki tuo seurakuntayhtymälle ja sellaiselle seurakunnalle, joka ei kuulu seurakuntayhtymään, ensimmäisen kerran mahdollisuuden rahankeräyksen järjestämiseen. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus. Rahankeräyslakia ei sovelleta kolehdin keräämiseen. Kolehdin asema säilyy nykyisellään eikä kolehdin keräämiseen tarvita lupaa tai ilmoitusta.

Kirkkohallituksen tiedotteeseen