Sisäinen valvonta lisää luottamusta

”Sisäinen valvonta auttaa sidosryhmiä muodostamaan luottamusta organisaatiota kohtaan. Ennen kaikkea se kuitenkin auttaa vastuussa olevia ihmisiä toimimaan oikein… Kaikilla meillä on mielestämme hyvät aikeet ja kestävät arvot, joiden haluamme uskoa ohjaavan toimintaamme. Todellisuudessa toimintaamme kuitenkin ohjaavat erilaiset rationalisoinnit, uskomukset ja tottumukset. Saatamme päättyä tekemään arvojemme vastaisia ratkaisuja tilanteissa, joissa ympäristö mahdollistaa sen. Sokeudumme helposti tarkastelemaan omien valintojemme eettisyyttä. Tilaisuus tekee varkaan ja valta sokaisee, sanotaan. Siksi tuloksellisen sisäisen valvonnan kokonaisuuden tulisi ulottua yhtä lailla organisaation johdon toiminnan ja päätöksenteon valvontaan. On meidän jokaisen etu, myös ylimmän johdon, että organisaatiossamme ovat kontrollit kunnossa.” Siinä muutamia KTT Nina Ratsulan ajatuksia sisäisen valvonnan merkityksestä Edilexin vierashuoneessa.

Edilexin uutiseen