Tekeekö oopperalippu ja väliaikatarjoilu kunnanhallituksen jäsenestä esteellisen?

Kaupunginhallitus oli myöntänyt 352 528 euron toiminta-avustuksen oopperajuhlien kannatusyhdistykselle. Päätöksestä tehdyssä kunnallisvalituksessaan esitettiin, että päätöksentekoon osallistuneet kaupunginhallituksen jäsenet olivat olleet esteellisiä käsittelemään yhdistyksen toiminta-avustushakemusta, koska heille oli kaupunginvaltuutettuina tarjottu mahdollisuus osallistua yhdistyksen valitsemaan oopperaesitykseen sekä väliaikatarjoiluun.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtuutettujen osallistumisessa oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen oli kysymys tilaisuuden tarkoitukseen ja luonteeseen kiinteästi liittyvästä toiminnasta, jota oli pidettävä tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottamisena. Näin mainitun etuuden ei voitu katsoa vaikuttaneen moitittavalla tavalla kaupunginhallituksen päätöksenteon objektiivisuuteen yhdistyksen toiminta-avustuksen myöntämistä koskevassa asiassa. Luottamus kaupunginhallituksen jäsenten puolueettomuuteen ei ollut vaarantunut hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kyse oli äänestyspäätöksestä 3-2. KHO:n vähemmistö katsoi kaupunginhallituksen jäsenet esteellisiksi tekemään avustuspäätöstä.

KHO 2020:80