Tuomioistuinten riippumattomuus on turvattava

Tuomioistuinvirasto kannattaa korkeimman hallinto-oikeuden presidentin esitystä siitä, että Suomessa tehtäisiin selvitys tuomioistuinten riippumattomuuden takeista. Näin varmistettaisiin se, että tuomioistuimet säilyttävät itsenäisen asemansa silloinkin, jos jokin tuleva hallitus kyseenalaistaisi oikeusvaltion periaatteet.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi esitti selvityksen tekemistä puheessaan hallintotuomioistuinpäivässä maaliskuussa. Helsingin Sanomien (6.4.2021) mukaan selvityksen tarkoituksena olisi varmistaa, että tuomioistuimet säilyttävät itsenäisen asemansa myös silloin, jos jokin tuleva hallitus kyseenalaistaisi oikeusvaltion periaatteet.

Tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaikutuksesta. Tämä koskee niin lainsäätäjää, hallitusvallan käyttäjää ja viranomaisia kuten myös oikeudenkäynnin osapuolia. Tuomioistuimet ovat riippumattomia myös suhteessa Tuomioistuinvirastoon.

Tuomioistuinviraston uutinen