Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi korruptiontorjuntaoppaan

TEM:n sivujen mukaan oppaalla halutaan lisätä sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tietämystä korruption lukuisista riskeistä ja korruption seurauksista. Opas antaa yrityksille käytännön työkaluja korruption torjumiseen. Oppaasta löytyy konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi

Korruptiontorjuntaopas