Työntekijän oikeus palkkaan työnteon estyessä koronan takia

Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen arvioi Edilexin uutisissa työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin soveltamisesta koronaviruksen aikaan.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:ssä säädetään työntekijän oikeudesta palkkaansa työnteon estyessä. Nyt arvioitavana olevassa koronaviruksen synnyttämässä työn estymistilanteessa kyse on säännöksen seuraavan kohdan tulkinnasta: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Edilexin artikkeli aiheesta