Työryhmä valmistelemaan korruption vastaista strategiaa

Oikeusministeriö asetti 24.4.2020 työryhmän valmistelemaan korruptionvastaista strategiaa ja toimenpideohjelmaa sen toteuttamiseksi. Oikeusministeriö toteaa, että työryhmän asettamisella halutaan tehostaa korruption torjuntaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia.

Vuosille 2020–2023 laadittavan strategian tavoitteena on vahvistaa korruption torjuntaa ja ennaltaehkäisyä sekä parantaa viranomaisten yhteistyötä. Tarkoituksena on myös edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lisäksi korruption torjuntaan liittyvän lainsäädännön toimivuutta selvitetään ja kehitetään sekä helpotetaan kansallisen korruptiotilannekuvan laatimista.

Oikeusministeriön tiedote