Valtioneuvosto määritteli yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön

Päättäessään laajasti eri oppilaitosten sulkemisesta Valtioneuvosto totesi, että poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö määriteltiin hallinnonaloittain. Kunkin toiminnon osalta vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi varmistaa periaatepäätöksessä mainittu opetus. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu kotona, menettelevät niin.

Oikeusministeriön artikkeliin