Viestintävirastolla oli laillinen peruste evätä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n laajakaistatuki

Pitkään oikeusprosesseissa ollut laajakaistatuen epäämistä koskeva asia on nyt saatu lopullisesti ratkaistua.

Hallinto-oikeus oli 24.1.2019 hylännyt Viestintäviraston päätöksestä tehdyn valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että Multian laajakaistahankkeelle myönnettävän julkisen tuen enimmäismäärä on tuen myöntämistä koskevan päätöksen ja siihen myöhemmin tehdyn muutoksen mukaan 90 prosenttia tukeen oikeuttavista kustannuksista.Hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon tekemää sijoitusta on päätöksessä kerrotuin syin pidettävä julkisena rahoituksena. Näin tämä rahoitus tulee ottaa huomioon laajakaistarakentamisen tuen enimmäismäärässä. Tästä sijoituksesta kohdistuu Multian hankkeeseen Multian kunnalle tulleen takaajakohtaisen takausvastuun mukainen määrä.

Multian laajakaistahankkeen tukeen oikeuttavien kustannusten määrä on 1 604 445 euroa. Multian kunnan vahvistettu maksuosuus ja Multian kunnan hankkeeseen kohdistama muu julkinen tuki mukaan lukien laajakaistahanke on saanut julkista tukea yhteensä 2 121 956 euroa. Enemmän julkisen tuen myöntämiselle tai maksamiselle ei ole ollut laillisia edellytyksiä. Viestintäviraston oli tullut määrätä valtionavustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä hylätä yhtiön valtionavustuksen loppuosan maksamista koskenut hakemus.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen. Se totesi, ettei Viestintäviraston 7.6.2017 tekemän päätöksen tai hallinto-oikeuden päätöksen lainmukaisuuden arvioinnissa ole merkitystä ko. ajankohdan jälkeen tehdyillä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n rahoitusjärjestelyjen muutoksilla. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei näin muutettu.

KHO:n päätös 4221/2020