Yksinyrittäjille mahdollisuus hakea kunnilta koronatukea

Kunnat voivat nyt hakea valtiolta rahoitusta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Tukihaku yksinyrittäjille on tarkoitus avata mahdollisimman pian. Kukin kunta tiedottaa hausta alueensa yrittäjille. Hakuaika jatkuu 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu valtioneuvoston 8.4.2020 hyväksymään asetukseen. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto antavat kunnille tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien koronatuesta