Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (TSV-palvelua) koskevaan lakimuutokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätelain 33 §:n muuttamisesta 21.8.2020 mennessä. Tarkoituksena on sujuvoittaa julkisten hankkijoiden työtä jätelaissa säädetyn siirtymäajan päättyessä vuoden 2021 alussa. Markkinaehtoisen jätehuoltopalvelun saatavuutta ei esityksen mukaan tarvitsisi selvittää digitaaliseen markkinapaikkaan Materiaalitoriin tehtävän tarjouspyynnön avulla. Tilanne voitaisiin selvittää nykyiseen tapaan julkaisemalla hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.

Mikä on TSV-palvelu? Se tarkoittaa, että kunta on velvollinen järjestämään muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon, jos jätteen haltija sitä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Nyt voimassa olevan jätelain mukaan yksityisen palvelutarjonnan saatavuus on selvitettävä ja markkinapuute osoitettava materiaalitori.fi-palvelusta ennen TSV-palvelun pyytämistä kunnalta. Ilman ehdotettua muutosta Materiaalitorin käyttövelvoite tulisi koskemaan julkisiin hankintayksiköitä ensi vuoden alusta lukien.

Ympäristöministeriön uutinen